בדיקות למוצרים

על מנת לספק ללקוחותינו מוצרים איכותיים העומדים בדרישות הלקוח והתקנים, חברת מנדלסון בע"מ עורכת בדיקות הבטחת איכות למוצריה הן בתוך החברה, באמצעות מכשירים חדישים, מדויקים, מכוילים ומשוכללים אשר בודקים את עמידות המוצרים בתקנים והלחצים הנדרשים לפי דרישות הלקוח והתקן והן באמצעות מעבדות חיצוניות, בלתי תלויות, אשר בודקות מוצרים הנשלחים אליהם מתוך החברה, כך שהמוצרים היוצאים מחברתנו, הן מוצרים ההליכים והן ההרכבות המיוחדות שמתבצעות בבית המלאכה לאביזרי צנרת מיוחדים, הכוללים מכלולים של מערכות כיבוי-אש, אוגנים, מגופים, ברזים, מגופי פרפר, מגופי סכין, ריתוך והרכבה של אוגנים ברזים, מגופים עם מפעילים.

כל אותם מכלולים מורכבים ומוצרים הליכים נבדקים לפי דרישות הלקוח והתקינה המחייבת, כך שהמוצרים שיוצאים מחברתנו הינם מוצרים תיקנים, בטוחים לשימוש, בעלי תו תקן ואחריות. חברת מנדלסון בע"מ חרטה על דיגלה את המחויבות להספקת מוצרים איכותיים ללקוחותיה.