צוות

מתיאס ביקיאל

מתכנן ומנהל פרויקטים
050-8824566
matiasb@mendelson.co.il

איציק יונה

מנהל מכירות
054-9962624, 03-7789516
itzhaky@mendelson.co.il
03-6449231

אורטל כהן

שירות לקוחות
050-2316725
ortalc@mendelson.co.il
04-8464912