צוות

2015241712234_20180820175848.226.jpgמר כפיר ניסים

מנהל תחום תעשייה
 
08-9259954
050-7337883
 
 

2015241712234_20180820175848.226.jpgמר ישראל מאירי

מנהל פרויקטים
 
08-9259985
 
 
 

סניף קריית אתא

ליאור דן

ראש צוות תעשייה
04-8464925, 050-7545800
liord@mendelson.co.il

תומר חדד

איש מכירות
054-4999516, 04-8464926
tomer@mendelson.co.il
04-8413322

סניף צריפין

כפיר ניסים

מהנדס
08-9259954, 050-7337883
kfirn@mendelson.co.il

ברטה חיימוב

מכירות
054-6340968, 08-9259945
bertak@mendelson.co.il
08-9259988

סניף באר-שבע

איליה מאנדל

איש מכירות
054-4505087
iliam@mendelson.co.il