משאבות

בחברת מנדלסון יש מחלקת משאבות העוסקת בפתרונות תכנון וייצור תחנות שאיבה על פי מפרטי דרישות:

עבודה מול חברות ענק בינלאומיות החל מקבלת מפרט דרישות הנדסי דרך תכנון וייצור תחנת השאיבה, בדיקתה, התקנה והפעלתה.

מחלקת משאבות נותנת פתרונות למגוון התחומים:

 • משאבות אנכיות
 • משאבות אופקיות 
 • משאבות תת מימיות
 • משאבות ביוב
 • משאבות ואקום
 • משאבות חלזוניות
 • משאבות למי ים
 • משאבות למי שתייה
 • משאבות לדלקים

פתרונות Tailor Made:

 • תכנון וייעוץ
 • ייצור
 • התקנה
 • שיפוץ
 • שדרוג (הגברה)
 • שינויי מבנה
 • שיקום
 • בדיקה ואימות יכולת