תהליכי האיכות בארגון

בתחילת שנת 2005 קיבלה החברה החלטה אסטרטגית להקים מערך הבטחת איכות בחברה, אשר ימזער את כמות הכשלים במוצרי החברה לפני הגעתם ללקוח.
החלטה זו באה בעקבות רגישות תחום עיסוק החברה, הצורך בהתאמת החברה לדרישות השוק, שימת דגש על איכות מוצר גבוהה ועמידה בתקנים הבינלאומיים והישראליים.

המטרה העומדת בפני מערך הבטחת איכות הינו בניית מערך בקרת איכות קפדני למוצרי החברה, מרגע ההזמנה ועד למועד האספקה ללקוח, תוך מתן דגש על איכות המוצרים בהתאם לתקנים רלוונטיים, דוגמת: ת"י, ASME ,ASTM ,API ,EN ,DIN וכד'.
כנגזרת ממטרה זו הפעולות שבאחריות מנהל הבטחת האיכות חולשות על מספר תחומים:
התחום הראשון הינו בניית תיקים לספקי החברה. התיק יכיל את המסמכים הבאים:
שאלון RFI, הסמכות ספקים, רשימת לקוחות הספק והמלצות מלקוחותיו, מעקב סטטיסטי אחר כשלים מספק זה, דירוג ספקים (Supplier Reporting System)  וביצועיו בתקופות קודמות.
לצורך מעקב אחר הספקים ישנו הצורך בהתאמה של מפרטים מדויקים מהיבט של בקרת איכות והתאמה לדרישות התקנים בטרם שליחת ההזמנה לספק. מנהל הבטחת האיכות אמון על הכנת מסמכים שיהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם הספק, ואשר יפעל להתאמה מלאה לדרישת הלקוח והתקנים הישראליים והבינלאומיים.

לאחר קבלת המשלוח יתבצע מעקב בדיקות למוצרים המתקבלים מהספקים דרך בדיקות מעבדה הכוללים, הפעלת מכוני בדיקה בחו"ל (בדיקות מדגמיות בארץ המוצא של הספק בטרם המשלוח), הפעלת מכוני בדיקה בארץ לבדיקות הורסות ולא הורסות, ריכוז ממצאי הבדיקות המבוצעות בארץ ובחו"ל, שמירת הדגמים מביצוע בדיקות הקבלה בשלב קבלת הציוד (צנרת אביזרים וכו' מספקי החברה), הגדרת בדיקות חובה לכל מוצר ומכתב מלווה מהספק, המצהיר כי ביצע את הבדיקות. 

כחלק בלתי נפרד ממוצרי החברה אשר עומדים בתקנים המגדירים רמת איכות על פי דרישות התקנים הרלוונטיים, שודרגה רמת הבקרה על תעודות הטיב (C.O.C) המתקבלות מהספקים ואף הותאמה לדרישות תקן EN10204 על סוגיו השונים ( 3.1/3.2/2.1 ) בהתאם לדרישות הלקוח.

התעודות נבחנות על פי דרישות התקנים המחמירים ביותר וכוללות הסמכות  כגון: PED 79/23/EC, Lloyd's, DNV, TUV ועוד, בהתאם לאסמכות הספק והמוצר. הבטחת האיכות כחלק מתהליך הבקרה מאשרת תעודות טיב בטרם משלוח ללקוחות, על ידי החתמת התעודות ואחסון מסודר של תעודות הטיב במערכת ERP. בכל אספקת סחורה ללקוח מצורפות תעודות טיב ממערכת החברה מכל סניף ועל ידי הסוכנים ו/או המחסן.

לחברה בית מלאכה אשר מתקין מפעילים מסוגים שונים ומבצע התאמות לאביזרים וברזים בהתאם לדרישות הלקוח וצרכיו, השינויים מפוקחים על ידי מחלקת האיכות, בכל שינוי מופקת תעודת חומר למוצר החדש אשר מפרטת את השינוי שבוצע ואישור לתקינות המוצר ולהתאמתו לדרישות.
תחום נוסף אותו מרכז מנהל הבטחת האיכות הינו ניהול ויישום מערכת האיכות  הבינלאומית של החברה ISO:9001:2008, הכוללת בתוכה את איסוף תלונות הלקוח ובחינת מקור התלונה. טיפול  במקור הבעיה, אם בפנייה לספק לשיפור התקלה בעתיד כפעולות מתקנות ו/או טיפול מול גורם הכשל בחברה (באם מדובר בתלונות שירות), זמני אספקה וכד'. התלונות מועברות להבטחת האיכות ומטופלות עד לפתרונן המלא לשביעות רצון הלקוח ומתויקות למעקב ע"מ למזער תקלות בעתיד. בנוסף מתבצעת סקר שביעות רצון מול לקוחות החברה וניתוח נתונים, ביצוע סקר איכות ספקים ועדכון תקופתי לספקים באשר למצבם.
החברה פועלת על פי כללי הבטיחות הנדרשים ותקן השמירה על איכות הסביבה בהתאם לתקנים הבינלאומיים OHSAS18001  ו-ISO14001  
לסיכום, מנהל הבטחת האיכות הינו איש שירות, האמון על שמירת רמת האיכות הרצויה ושביעות רצון הלקוחות בחברה, תוך מתן מענה לצרכי הלקוחות ולמחלקות השונות בקרב החברה. שיתוף הפעולה מצד לקוחותינו, הינו המרכיב החשוב ביותר להצלחת החברה כמובילה באיכות מוצריה ובשירות לקוחותיה.