צוות

 מר שמואל טייץ
מנהל מפעל מנועי חשמל
052-3729606
shmuel@mendelson.co.il 

מפעל-  קרית אתא (המחדש לשעבר)

רוזנה פרידמן
מנהלת תפעול מפעל מנועים
054-3323283
info@mendelson.co.il

מיכאל ברנוב
מהנדס חשמל מפעל מנועים
054-3697787
michaelb@mendelson.co.il

סמיון צ'וקלין
מנהל עבודה מפעל מנועים
052-6729933

ענת פרידמן
עוזרת מנהל מפעל מנועים
04-8817531
anatf@mendelson.co.il

סניף באר שבע

מר יניב טייץ
מנהל מרכז שירות באר שבע
052-6729810
yaniv@mendelson.co.il

אלה קלנדרב
עוזרת מנהל מפעל מנועים
08-6209980
ella@mendelson.co.il

 

סניף קריית אתא ("המחדש" לשעבר) מנדלסון מחלקת משאבות ציפויים ומנועים

שמואל טייץ

מנהל מפעל ("המחדש" לשעבר) מנדלסון מחלקת משאבות ציפויים ומנועים.
052-3729606
shmuel@mendelson.co.il

אורן וינשטיין

מנהל מחלקת משאבות/ציפויים ומנהל הנדסה.
054-6769589
orenw@mendelson.co.il

רוזנה פרידמן

מנהלת תפעול מפעל "המחדש" מנדלסון
054-3323283
info@mendelson.co.il

ענת פרידמן

04-8817531
anatf@mendelson.co.il