סניף גלילות

אלעד ינקו

איש מכירות
054-5433222, 03-6480257
elady@mendelson.co.il
03-6489231