סניף קריית אתא

אדי סליצקי

משאבות כיבוי אש
054-6451587
eddis@mendelson.co.il

ריאד עדנאן

איש מכירות
04-8464987, 050-5981401
riada@mendelson.co.il

משה זלץ

ראש תחום מיזוג אוויר וקירור
04-8464946, 054-5666543
moshez@mendelson.co.il

אסי מנדלסון

איש מכירות
04-8464928, 050-5287491
AsiM@mendelson.co.il

דלייה הרר

איש מכירות
054-6887924 , 04-8464926
daliah@mendelson.co.il

נעמה ירון

אשת מכירות
054-3837387

עלאא חלאילה

054-5666552, 04-8464957
ala@mlsbar.com