סניף גלילות

בן רחמני

איש מכירות
054-9494449
benr@mendelson.co.il

נתנאל ארונבייב

052-5922099