סניף באר-שבע

איליה מאנדל

איש מכירות
054-4505087
iliam@mendelson.co.il