סניף גלילות

אלעד ינקו

איש מכירות
054-5433222, 03-6480257
elady@mendelson.co.il
03-6489231

בן רחמני

איש מכירות
054-9494449
benr@mendelson.co.il

איציק יונה

איש מכירות
054-9962624, 03-7789516
itzhaky@mendelson.co.il
03-6449231