צוות

מר גדי שטרית

ראש תחום תשתיות
 
08-6251600
gadi@mendelson.co.il

סניף קריית אתא

חיו עכו

איש מכירות
04-8464969, 054-4999542
hau@mendelson.co.il

איציק סובג

איש מכירות
04-8464971, 050-5232544
Itziks@mendelson.co.il

עליזה בן ברוך

אשת מכירות
0544-999557
aliza@mendelson.co.il

דלייה הרר

איש מכירות
054-6887924 , 04-8464926
daliah@mendelson.co.il

סניף צריפין

רמי בן דוד

איש מכירות
08-9259951, 054-5666567
ramib@mendelson.co.il

אתי בבלר

איש מכירות
08-9259984, 050-5385339
etib@mendelson.co.il

שולה סעדון

מכירות
052-4040083, 08-9259962
shulas@mendelson.co.il

סניף באר-שבע

ענת סרוסי

מנהלת סניף
08-6251600, 054-6666164
anat@mendelson.co.il

גדי שטרית

ראש תחום
08-6251600, 054-4999522
gadi@mendelson.co.il

אלי לנקרי

איש מכירות
08-6251600, 050-7887028
elil@mendelson.co.il

ישראל מלכה

איש מכירות
08-6251600, 054-4999520
israel@mendelson.co.il

סניף גלילות

נתנאל ארונבייב

052-5922099