פרויקטים

 • אלקטרה פרוייקט אורנים בית הארחה – כל הכלים סניטריים
 • י.ב. קורמן , קריית הממדלה נצרת – כל הכלים הסניטריים
 • י.ב. קורמן , מכללת צפת כנ"ל
 • פקוייקט בילד אפ – מגורים בהרצליה פיתוח סיפקנו מיכלים תעלות ניקוז ומקלחונים 8 מ"מ בייצור מיוחד
 • אלקטרה , בית חולים הילל יפה – כל הכלים הסניטריים
 • מלון אלקונין חברת אפין ישראל בע"מ סופקו מיכלים , תעלות ניקוז וכלים סניטריים ומקלחוני 8 מ"מ
 • בית חולים שניידר
 • מגדל משרדים חוגי – משתנות אלקטרוניות , ברזי פאיני וכלים
 • חברת פנחס אורן - דן שומרון הרצליה – כל הכלים
 • הלרון – בית חסידי גור – מיכלים וכלים סניטריים
 • אפקון פרוייקט בסר 4 מגדל 50 קומות – מיכלים וכלים
 • אלקטרה - טכניון – מיכלים
 • חברת לסיקו – פרויקט רפאל – מיכלים וכלים סניטריים
 • חברת פנטהאוז - מלון החוף הצפוני – מיכלים וכלים

 

2021-03-10_09h53_47_20210310095402.159.png