מגופי טריז גדולי קוטר עבור המוביל הארצי

גלריית תמונות

מגופי טריז אטימה מתכתית גדולי קוטר -  מותקנים על המוביל הארצי בקוטר 56" ו-64" 
של חברת Dinicola italy
במסגרת שיפוץ המוביל הארצי הותקנו בו מגופים גדולי קוטר בעלי אטימה קשה בקטרים של עד 64". . מגופים אלו משמשים כמגופים לאטימה מלאה בעת עבודות אחזקה ולכן הרגישות לאיכותם רבה מאוד.
המגופים שסופקו במסגרת הפרויקט הינם מגופים תוצרת DINICOLA איטליה שהותקנו בתחנת מצר ובקו מאגר אשכול (מאגר סומך) בקטרים 64" ו-56" בהתאמה דו כיווניים ללא דליפה מותרת, מדובר במגופים במשקל של 8-10 טון  ובגובה של 7-9 מטר.

מנהל הפרוייקט :

אינג' יהודה מייטליס, מהנדס החברה
טלפון: 050-5239258
Email: meitlisy@mlsbar.com

פרויקטים תשתיות

פרוייקטים נוספים